Versió en català.Versión en castellano.Multilanguage version. Automatic traslation.Segueix-nos al Facebook

el nostre projecte és viu gràcies al suport de:

Baixar dossier informatiu sobre Autisme la Garriga
innovació i creativitat des del 1975

autisme la garriga és un projecte creat  per a que la persona amb autisme greument afectada pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

El centre de tota l’activitat és la persona amb autisme, tot gira entorn les seves necessitats. És un món dissenyat a la seva mida, on hi troba la seva llar, la seva feina i on gaudeix del seu temps lliure. Tot està pensat perquè se senti comprès, valorat, respectat en la seva individualitat i exigit en la mesura de les seves possibilitats.

autisme la garriga és fruit del somni d’un petit grup de pares, que el 1975 no es va resignar a la resposta que la societat els donava i van unir les seves energies per transformar la crua realitat en el millor món possible per als seus fills greument afectats per l’autisme.

autisme la garriga és un somni fet realitat. Un somni transformat, el 1975, en un projecte innovador per donar vida, més enllà de la vida dels seus pares, a uns nois i noies als que el trastorn mental els ha pres l’autonomia.

Els serveis d’autisme la garriga funcionen els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia, per tal de donar una resposta integral a les necessitats individuals que, cadascuna de les persones amb autisme i les seves famílies, tenen.

Des dels seus inicis, el projecte es va concebre perquè els nois i noies tinguessin una vida el més normalitzada possible. Això requeria uns espais i edificis propers entre ells, per facilitar la mobilitat, però independents un de l’altre, per tal de fer el que fem la majoria de nosaltres: vivim en un lloc, treballem en un altre, anem a fer esport en un de diferent i gaudim del temps lliure a la nostra llar, però també en les nostres sortides pel poble i les seves rodalies.

A la Garriga, dues magnífiques torres del modernisme d’estiueig,  construïdes a inicis del segle XX, s’han convertit en la Llar Cau Blanc i la Llar Cottet, les llars del segle XXI de persones greument afectades per l’autisme. Aquestes cases estan envoltades d’uns grans jardins, que serveixen perquè els nois i noies s’esbargeixin lliurement, jardins que es converteixen així en un recurs terapèutic, que permet defugir qualsevol mètode de contenció física que atempti contra la dignitat de la persona.

En el mateix carrer, en una tercera torre també modernista i envoltada de jardins, fan activitats de rehabilitació psicosocial i practiquen esport. Les instal·lacions compten amb dues piscines, una coberta i una altra de descoberta, que els permet dur a terme diferents activitats aquàtiques, molt beneficioses pel seu benestar físic i psíquic.

La feina la tenen també propera, però en uns altres espais. Diàriament van a treballar a TERLAB, als tallers i a la zona agrícola.

Per què és un projecte únic i diferent?

  • Per què és dels pocs a  nivell internacional que atén nois i noies afectats per trastorns de l’espectre autista d’un nivell tan greu, i en conseqüència de tan difícil tractament, amb un alt grau de qualitat de vida. Els serveis estan especialitzats en les persones més greument afectades per l’autisme.
  • Pel propi concepte de projecte, amb unes instal·lacions extenses (35.000 m2) i amb espais diferenciats i especialitzats com a recursos terapèutics. Els nois i noies viuen en un espai, fan esport en un altre i treballen en un de diferent. Envoltats de natura, surten a passejar diàriament pel poble i s’intenta que facin una vida el més normalitzada possible.
  • Els familiars i els professionals  identifiquen les necessitats i treballen conjuntament per donar-hi resposta. Familiars i professionals comparteixen el projecte, cadascú en el lloc que li correspon, amb un sol objectiu comú: millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme.

El projecte s’articula sota  el concepte de  xarxa de serveis, amb una organització flexible, que es basa en uns serveis molt especialitzats i diferenciats, però a la vegada amb uns objectius i una forma de treballar compartida, que exigeix un alt nivell de coordinació.

Tots els serveis són dirigits per equips multidisciplinaris, formats per professionals de la psiquiatria, neurologia, psicologia, pedagogia, l’assessorament familiar i la integració social.

Tres associacions, constituïdes per famílies de persones afectades per l’autisme, cerac, asepac i apafac, gestionen aquests serveis i juntament amb la fundació congost autisme constitueixen el projecte autisme la garriga.

© Projecte Autisme la Garriga 2011
Optimitzada per a dispositius mòbils i smartphones